Astygmatyzm

Astygmatyzm to jedna z najczęściej występujących wad wzroku obok dalekowzroczności (hyperopia) i krótkowzroczności (myopia) Najczęściej spowodowany jest niesferycznym kształtem centralnego obszaru rogówki, przyczyną złego widzenia jest zniekształcenie rogówki oka.

Astygmatyzm to jedna z najczęściej występujących wad wzroku obok dalekowzroczności (hyperopia) i krótkowzroczności (myopia) Najczęściej spowodowany jest niesferycznym kształtem centralnego obszaru rogówki, przyczyną złego widzenia jest zniekształcenie rogówki oka. W zdrowym oku krzywizna rogówki jest symetryczna, u astygmatyka ma niesymetryczną krzywiznę. Z powodu tej wady wpadające promienie świetlne rozpraszają się w nieprawidłowy sposób, powodując zmieniony obraz.

Astygmatyzm – objawy

Astygmatycy widzą obraz nieostry, rozmyty i zamglony. Przy małej wadzie przedmiot jest lekko zamglony. W przypadku zaawansowanej, przedmiot jest nieostry a jego kontury zniekształcone. Astygmatyk źle postrzega płaszczyzny
i ma zaburzone wyczucie przestrzeni. Równocześnie następuje pogorszenie widzenia o zmierzchu i w nocy, wrażliwość na ostre światło a także ból oczu i głowy. Niepokojącymi objawami astygmatyzmu u dziecka jest mrużenie oczu oraz oglądanie przedmiotów i telewizora z bliska.

Rodzaje astygmatyzmu

Wyróżnia się dwa rodzaje astygmatyzmu, a podział został ustalony ze względu na  ułożenie osi astygmatycznych:

  • Astygmatyzm nieregularny – najczęściej pojawia się u osób starszych i charakteryzuje się  brakiem równego sklepienia na powierzchni rogówki.
  • Astygmatyzm regularny – diagnozowany częściej niż astygmatyzm nieregularny, a charakteryzuje się nieprawidłowo zakrzywiona rogówka, poprzez co promienie nie mogą skupić się w jednym miejscu na siatkówce.

Astygmatyzm – przyczyny

Przyczyna astygmatyzmu jest nieznana. Stwierdzono, że często jest on dziedziczony.  Może rozwinąć się także w wyniku urazu rogówki, po powstaniu blizn na jej powierzchni (astygmatyzm nieregularny). Wada ta może ujawnić się na każdym etapie życia.

Jak potwierdzić astygmatyzm?

W przypadku nieprawidłowego widzenia należy zgłosić się do specjalisty chorób oczu. Lekarz okulista po ustaleniu diagnozy dopasuje prawidłową korekcję, mimo że jest to trudne ponieważ ta wada łączy się często z innymi: krótko – i dalekowzrocznością. Najczęściej lekarz okulista przeprowadza badanie na oftalmometrze Javala.

Uwaga! Badania kontrolne u okulisty powinny być wykonywane raz w roku. Do lekarza należy udać się niezwłocznie, jeżeli zauważymy problemy ze wzrokiem: pogorszenie ostrości widzenia, zmęczenie wzroku.

Jak leczyć astygmatyzm?

Astygmatyzm można skorygować okularami a także soczewkami. Odpowiednie leczenie może pomóc w eliminowaniu bólów głowy, które bardzo często towarzyszą astygmatyzmowi, a wczesne wykrycie może poprawić komfort widzenia.
W przypadku dużej wady przeprowadzana jest operacja laserowa. Nieskorygowana wada utrudnia codzienne funkcjonowanie a także prowadzi do licznych powikłań.