Badania genetyczne w ciąży – z myślą o zdrowiu nienarodzonego dziecka

Jesteś w ciąży? Bez względu na to, ile czekałaś na uzyskanie pozytywnego wyniku na teście, na pewno martwisz się o zdrowie jeszcze nienarodzonego dziecka.

Zadajesz sobie mnóstwo pytań i zastanawiasz się, czy wszystko będzie w porządku. Zamiast niepotrzebnie się stresować, warto wykonać badanie genetyczne w ciąży. Warszawa jest miastem, gdzie możesz poddać się temu bezinwazyjnemu badaniu.

USG genetyczne w ciąży

Jeżeli chcesz wykluczyć wady wrodzone, musisz wykonać USG genetyczne. Jest to całkowicie bezinwazyjne i bezbolesne badanie, które nie stanowi żadnego zagrożenia dla rozwijającego się w łonie płodu. USG pozwala na ewentualne wykrycie lub wykluczenie takich wad wrodzonych jak np. zespół Downa, zespół Pateau, zespół Edwardsa czy rozszczep podniebienia.

Wykonaj badanie USG genetyczne w terminie

Jeżeli genetyczne badanie USG w ciąży ma być wiarygodne, musi być przeprowadzone w odpowiednim terminie. Zaleca się je wykonać między 11. a 14. tygodniem ciąży (najlepiej przed ukończeniem 13. tygodnia i 6. dnia). W tym samym przedziale czasowym powinien zostać wykonany test PAPP-A. Wykonanie USG genetycznego oraz testu PAPP-A daje możliwość dokładniejszego wyliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia wad genetycznych.

Wykonanie badania USG właśnie w tym momencie jest niezwykle ważne – na tym etapie można bardzo łatwo wykryć ewentualne wady (później jest to utrudnione), a następnie podjąć ewentualne leczenie.

Zakres pomiarowy genetycznego badania USG w ciąży

Genetyczne USG w ciąży pozwala na dokonanie wstępnej oceny wszystkich narządów rozwijającego się płodu. Podczas badania lekarz ginekolog:

·         dokonuje oceny przezierności fałdu karkowego (NT),

·         sprawdza obecność kości nosowej (NB),

·         mierzy płód w wymiarze ciemieniowo-siedzeniowym (CRL).

Jeżeli wynik przezierności karkowej przekracza 2,5 mm, istnieje podejrzenie wady genetycznej, np. wady serca, aberracji chromosomowej czy wady innego narządu.

USG genetyczne pozwala także ocenić m.in. macicę, płód, prawidłowość akcji serca z wyliczeniem ilości uderzeń na minutę, prawidłowość ruchów płodu, przepływ w przewodzie żylnym, lokalizację kosmówki.

USG genetyczne dla wszystkich kobiet

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, badanie USG genetyczne powinna wykonać każda kobieta – bez względu na wiek i predyspozycje genetyczne. Dzięki temu badaniu można poznać ryzyko wad genetycznych oraz aberracji chromosomowych, co pozwoli przygotować się na macierzyństwo. 

Całkowity koszt badań genetycznych w ciąży (USG oraz test PAPP-A) wynosi 590,00 zł. Premium Medical przygotowało dla Pacjentek specjalny "PAKIET BADAŃ PRENATALNYCH" zawierający USG I, II III trymestru oraz test PAPP-A w cenie 1000,00 zł (bez profesora).