Nieinwazyjny test prenatalny NIFTY PRO

Nieinwazyjny test prenatalny NIFTY PRO

NIFTY Pro co to jest?

Test NIFTY Pro to nieinwazyjne badanie genetyczne przeprowadzane w ramach nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej. 

Do przeprowadzenia badania NIFTY Pro niezbędna jest tylko pobrana od kobiety ciężarnej próbka (10ml) krwi - we krwi tej krąży tzw. pozakomórkowy DNA płodowy (cffDNA), który jest pozyskiwany i poddawany dokładnej analizie przy pomocy nowoczesnej technologii, tzw. sekwencjonowania nowej generacji (NGS).

Badanie NIFTY Pro można wykonać już w 10. tygodniu ciąży (do 24 tygodnnia ciąży), a do jego przeprowadzenia ciężarna nie musi się przygotowywać (nie jest konieczne np. bycie na czczo). Wykrywalność obecnych u płodu nieprawidłowości w przypadku tego testu wynosi ponad 99%, a odsetek wyników fałszywie pozytywnych jest mniejszy niż 0,05%. Test NIFTY Pro wykonywany jest w Chinach w Hongkongu. Czas oczekiwania na wynik to 10 dni roboczych. 

Zakres testu NIFTY Pro:

Oprócz ustalenia płci sprawdzana jest również obecność poniższych zaburzeń chromosomowych:

  • trisomii chromosomów autosomalnych - trisomia 21., 18., 13., 9., 16. i 22. chromosomu,
  • aneuploidii chromosomów płci - zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY,
  • 84 mikrodelecji i mikroduplikacji - w tym zespół Wolfa-Hirschhorna, zespół diGeorge’a, zespół Williamsa-Beurena, zespół Pradera-Williego/Angelmana czy zespół Potocki-Lupskiego.