Dr n. med. Anna Ambroziak

mówię w językach: angielski polski
Specjalista w diagnostyce chorób oczu.
Dr n. med. Anna Ambroziak

Absolwentka I-go Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób oczu.
Od 1996 roku związana zawodowo z Katedrą i Kliniką Okulistyki II-go Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 2004 roku – starszy asystent w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie.
Przedstawiciel Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Kontaktologicznym Lekarzy Okulistów (European Contact Lens Society of Ophthalmologists; ECLSO National Representative). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Zarządu Sekcji Rogówki, Powierzchni Oka i Soczewek Kontaktowych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Ma w swoim dorobku ponad 100 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz udział w grantach badawczych KBN.
Koordynator oraz współautor programu edukacyjnego „Kompendium Okulistyki” oraz wykładowca Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Zastępca redaktora naczelnego wydawnictw „Kontaktologia i Optyka Okulistyczna”, „Okulistyka”.
Wykładowca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Zakładzie Optyki Informacyjnej Wydziału Fizyki UW.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz zajęcia teoretyczne
i praktyczne dla lekarzy specjalizujących się z zakresu okulistyki. Bierze czynny udział w zjazdach, konferencjach, sympozjach oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych.