lek. med. Piotr Woźniak

mówię w językach: angielski polski
lek. med. Piotr Woźniak

Doktorant w Katedrze Farmakologii Klinicznej Medycznego Uniwersytetu w Wiedniu, gdzie prowadzi badania w zakresie wpływu zmian przepływu krwi w naczyniach siatkówki i naczyniówki na schorzenia układu wzrokowego. Jest także zaangażowany w rozwój nowatorskich technologii obrazowania przedniego i tylnego odcinka oka.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Medycyny Estetycznej WUM.

Praktykę kliniczną zdobywał m.in. podczas staży w Brazylii oraz Turcji. Zawodowo związany z Katedrą i Kliniką Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM.

Autor oraz współautor artykułów w piśmiennictwie polskim i zagranicznym o tematyce soczewek kontaktowych oraz schorzeń powierzchni oka. Recenzent prac naukowych w angielskojęzycznych czasopismach okulistycznych. Autor szeregu wystąpień na kongresach krajowych i międzynarodowych.

Członek m.in Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykańskiej Akademii Okulistyki oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych.