Badania prenatalne

Badania prenatalne to szereg procedur wykonywanych w celu oceny ryzyka wystąpienia wad wrodzonych, ciężkich wad płodu oraz aberracji chromosomowych. Wyróżnia się wśród nich badania nieinwazyjne oraz inwazyjne. W Warszawie ich wykonanie jest możliwe w centrum medycznym Premium Medical.

Badania prenatalne nieinwazyjne

W Premium Medical (Warszawa) oferujemy pacjentkom dostęp do pełnego pakietu badań. Nieinwazyjne badania prenatalne to te, do których zalicza się przede wszystkim USG oraz testy oceniające stężenie niektórych substancji we krwi ciężarnej (test PAPPA, test SANCO i test Harmony). Pozwalają określić ryzyko wystąpienia chorób genetycznych oraz wad genetycznych. Aby miały wartość diagnostyczną wykonuje się je w ściśle określonych terminach ciąży, zgodnie ze wskazaniami lekarza. Są całkowicie bezpieczne zarówno dla ciężarnej, jak i płodu. Z tego powodu zaleca się ich wykonywanie u każdej ciężarnej, niezależnie od jej wieku.

Badania prenatalne inwazyjne

Badania prenatalne o charakterze inwazyjnym wykonywane w Premium Medical Warszawa to m.in. amniopunkcja, która może być uzupełniona szybkim testem tzw. Rapid-FISH lub badaniem metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH).

Dla wielu osób decyzja o ich wykonaniu może być trudna ze względu na potencjalne minimalne ryzyko powikłań związanych w ingerencją w środowisko, w którym przebywa płód. Dlatego przed ich przeprowadzeniem, na wczesnym etapie ciąży (6-7 tydzień) warto umówić się na wizytę u specjalisty położnika lub genetyka klinicznego celem ustalenia planu badań prenatalnych.

Badania prenatalne w Premium Medical – Warszawa

Diagnostyka prenatalna – zarówno nieinwazyjna, jak i inwazyjna – pozwala na skuteczne wykrywanie u płodu zespołu Downa, zespołu Edwarda, zespołu Patau i innych malformacji o podłożu genetycznym, a także wad rozwojowych. Dzięki prawidłowemu przeprowadzaniu badań nieinwazyjnych zmniejsza się liczba przypadków, w których konieczne jest wykonanie badań inwazyjnych. Dlatego warto przeprowadzać badania zalecane przez lekarzy. Dotyczy to nie tylko osób z potencjalnych grup ryzyka. Testy nieinwazyjne mogą być stosowane u wszystkich ciężarnych jako badania przesiewowe.

Najważniejsza jest dla nas rzetelność oraz bezpieczeństwo przeprowadzanych testów. Dlatego wszystkie badania prenatalne w Premium Medical w Warszawie wykonują doświadczeni specjaliści posiadający stosowne uprawnienia. Ich wiedza oraz długoletnia praktyka kliniczna sprawiają, że pacjentki zyskują pewność doskonałej opieki oraz najwyższej jakości świadczonych usług.

Poznaj lekarzy wykonujących to badanie
Wybierz lekarza i umów wizytę online na to badanie