Ginekologia w ciąży

Badania prenatalne wykonywane są w celu wykrycia ewentualnych wad rozwojowych płodu. Pozwalają wykluczyć np. wady serca, zespół Downa, rozszczep kręgosłupa. Dzięki badaniu można skorygować wykryte na wczesnym etapie wady lub przygotować się do ich leczenia z odpowiednim wyprzedzeniem, a także poznać płeć dziecka. Badania genetyczne w ciąży zalecane są każdej kobiecie, bez względu na jej wiek.

Diagnostykę prenatalną przeprowadza się różnymi metodami: testy biochemiczne, badania obrazowe lub diagnostyka inwazyjna.

Pierwsze badanie prenatalne wykonywane jest między 11 a 14 tygodniem ciąży. W trakcie badania USG lekarz ocenia przede wszystkim przezierność karkową, kość nosową oraz czynność serca dziecka. W naszej placówce istnieje możliwość poszerzenia tego badania o badania biochemiczne z krwi Mamy – tak zwany test PAPPA (z pobranej próbki krwi oznaczamy białko PAPPA oraz wolną podjednostkę beta-HCG. Oznaczenie tych parametrów w połączeniu z badaniem USG pozwala na bardziej precyzyjną ocenę ryzyka aberracji chromosomalnych).
Między 18 a 22 tygodniem ciąży zaleca się wykonanie drugiego badania USG, tak zwane badanie połówkowe. Jego głównym założeniem jest: ocena budowy dziecka, określenie przybliżonej wagi płodu i wieku ciąży.
W Premium Medical proponujemy rozszerzenie badania połówkowego, którym jest echo serca płodu (w trakcie badania dokładnie ocenia się budowę serca dziecka). To najlepsza diagnostyka, która służy do wykrycia wad serca, wad zastawek oraz zaburzeń rytmu serca. Więcej informacji o USG ECHO serca płodu znajdziesz tu.
Ostatnie, trzecie badanie USG ciąży zalecane jest między 28 a 32 tygodniem ciąży. W trakcie tego badania rodzice dowiedzą się jak położone jest ich dziecko w brzuchu matki, gdzie znajduje się łożysko, ile jest płynu owodniowego oraz jak długa jest szyjka macicy.

 

W Premium Medical pacjentki mogą skorzystać również z nowoczesnych nieinwazyjnych badań prenatalnych, jakimi są:  TEST HARMONY, TEST PANORAMA, TEST SANCO, NIFTY, NIFTY PRO, NIPT, RHD płodu, KTG oraz MATERNIT GENOME.

Nieinwazyjne badania prenatalne pozwalają oszacować ryzyko pojawienia się wad rozwojowych płodu i stanowią podstawę do skierowania na badania inwazyjne.
Testy nieinwazyjne polegają na zbadaniu DNA płodu znajdującego się w śladowej ilości w obiegu krwi marki. Jest to przełom w diagnostyce kobiet ciężarnych.

Oto zalety testów prenatalnych:

  • można je wykonać po skończonym 10 tygodniu ciąży i pacjentka nie musi być na czczo,
  • zalecane są dla kobiet w ciąży w każdym wieku,
  • do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko próbka krwi przyszłej mamy,
  • są całkowicie bezpieczne dla dziecka i matki,
  • określają ryzyko trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu (zespół Downa, Edwardsa i Patau),wykrywalność badania przewyższa 99%,
  • mogą określić płeć dziecka.

Nieinwazyjne badania płodu są całkowicie bezpieczne dla matki i dziecka. Testy nie wymagają żadnych przygotowań.
Szczegółówe informacje o nieinwazyjnych testach genetycznych oraz ich porównanie uzyskasz klikając w link.

Na każdym etapie diagnostyki staramy się objąć nasze pacjentki fachową opieką – w przypadku nieprawidłowych wyników badań przesiewowych przyszli rodzice mają możliwość wykonania inwazyjnych badań diagnostycznych takich jak biopsja kosmówki (biopsja trofoblastu) czy amniopunkcja.
Podczas biopsji trofoblastu pobierany jest wycinek kosmówki. Z pobranej tkanki izoluje się DNA lub chromosomy, które podlegają ocenie.
Amniopunkcja jest badaniem polegającym na pobraniu próbki płynu owodniowego pod kontrolą badania USG i przesłanie jej do laboratorium, gdzie zostanie określony zestaw chromosomów dziecka, czyli określenie kariotypu.

Program Badań Prenatalnych w ramach kontraktu z NFZ
Chcąc zapewnić najwyższą jakość usług pod każdym względem, w Premium Medical można skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych w ramach kontraktu z NFZ.

UWAGA!  Aby skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych, pacjentka musi się zgłosić ze skierowaniem od lekarza prowadzącego ciążę. Skierowanie powinno zawierać dane personalne, nazwę badania, które ma być wykonane oraz obecny tydzień ciąży.

Więcej informacji na temat BEZPŁATNEGO PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH znajdziesz tu.

Ginekologia w ciąży – Cennik

Biopsja kosmówki (kariotyp z trofoblastu) Badanie w ramach NFZ lub 1900 zł
Amniopunkcja (kariotyp z płynu owodniowego) Badanie w ramach NFZ lub 1500 zł
Amniopunkcja + fish 2300 zł
Biopsja kosmówki + fish 2300 zł
Kordocenteza (kariotyp z krwi pępowinowej) 1300 zł
Dopłata za badanie fish 1000 zł
Łożyskowy czynnik wzrosu (PLGF) 240 zł
Test prenatalny HARMONY od 2300 zł
Test prenatalny SANCO od 2300 zł
Test prenatalny PANORAMA od 1900 zł
Test prenatalny NIFTY od 2000 zł
Test prenatalny PRENATALNY NIPT od 1600 zł
Test prenatalny RHD PŁODU 410 zł

Szczegóły w cenniku.

Poznaj lekarzy wykonujących to badanie
Wybierz lekarza i umów wizytę online na to badanie