Pulmonologia

Jesteśmy jednym z kilku ośrodków w Polsce, które wykonuje badania czynnościowe układu oddechowego za pomocą kabiny bodypletyzmograficznej.

W naszej pracowni badań czynnościowych układu oddechowego wykonujemy badania, które są niezbędne w diagnostyce i monitorowaniu wielu chorób układu oddechowego:
PLETYZMOGRAFIA (BODYPLETYZMOGRAFIA) – badanie umożliwiające dokładną ocenę pojemności płuc.
POJEMNOŚĆ DYFUZYJNĄ PŁUC (TLCO) – badanie, które pozwala na pomiar zdolności dyfuzyjnej płuc, wykorzystanie niskiego stężenia tlenku węgla (0,02%) w mieszaninie wdechowej pozwala na ocenę stopnia uszkodzenia pęcherzyków płucnych i jest niezbędne w diagnostyce chorób śródmiąższowych płuc o różniej etiologii oraz włóknienia płuc.
SPIROMETRIA – badanie czynności układu oddechowego, w trakcie którego dokonywany jest pomiar natężonej pojemności życiowej płuc oraz przepływu w drogach oddechowych, badanie jest badaniem podstawowym w diagnostyce chorób układu oddechowego w szczególności: chorób obturacyjnych (POChP, astma), duszności, włóknienia płuc, kaszlu. Spirometrię wykonujemy również dzieciom od 5 roku życia.
– SPIROMETRIA Z PRÓBĄ ROZKURCZOWĄ – specjalna wersja spirometrii, która polega na wykonaniu 2 pomiarów przed i po podaniu leku rozszerzającego oskrzela ( zwykle 400 mcg salbutamolu), co pozwala ocenić wpływ leczenia na funkcję płuc.
– SPIROMETRIA + PLETYZMOGRAFIĘ + TLCO.
– SPIROMETRIA Z PRÓBĄ ROZKURCZOWĄ + PLETYZMOGRAFIĘ + TLCO.
– mięśnie oddechowe wdechowe i wydechowe – badanie wykonywane w przypadku podejrzenia miopatii bądź innych schorzeń neurologicznych.

Pulmonologia – Cennik

Pletyzmografia (bodypletyzmografia) 120 zł
Pojemność dyfuzyjna płuc (TLCO) 120 zł
Spirometria 100 zł
Spirometria z próbą rozkurczową 180 zł
Spirometria + pletyzmografia + TLCO 400 zł
Spirometria z pr. roz. + pletyzmografia + TLCO 500 zł
Spirometria + pletyzmografia + TLCO oraz Spirometria + pletyzmografia + TLCO + podanie leku 800 zł
Poznaj lekarzy wykonujących to badanie
Wybierz lekarza i umów wizytę online na to badanie