Dr Andrzej Styk

mówię w językach: angielski polski
Neurochirurg, prowadzi konsultacje z zakresu: guzy mózgu, glejaki, guzy wewnątrzczaszkowe oraz śródkomorowe, guzy rdzenia i kanału kręgowego, wodogłowie oraz malformacje naczyń mózgowych (tętniaki, naczyniaki).
Dr Andrzej Styk

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zatrudniony w Klinice Neurochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przy ul. Szaserów 128, gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne.

Członek zespołu badawczego zajmującego się patofizjologią i leczeniem guzów wewnątrzczaszkowych. Słuchacz Studium Doktoranckiego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Zainteresowania kliniczne i naukowe obejmują: guzy mózgu, glejaki, guzy wewnątrzczaszkowe oraz śródkomorowe, guzy rdzenia i kanału kręgowego, wodogłowie oraz malformacje naczyń mózgowych (tętniaki, naczyniaki). Konsultacje i kwalifikacje obejmują również leczenie dyskopatii odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa, stenozy kanału kręgowego, rwy kulszowej.

Uczestnik zagranicznych i krajowych kursów szkoleniowych z zakresu neurochirurgii, m.in. Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego EANS, Polskiej Szkoły Neurochirurgii. Członek Polskiego Konsorcjum Leczenia Glejaków.

Andrzej Styk - ZnanyLekarz.pl