Dr n. med. Anna Szymańska

mówię w językach: angielski polski
Specjalista kardiolog w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej, specjalista echokardiografii.\
Dr n. med. Anna Szymańska

Ukończyła I Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W 2012 r. otrzymała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej w tematyce echokardiografii.

Anna Szymańska obecnie jest związana zawodowo z Katedrą i Kliniką Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej.

Ma na swoim koncie kilkadziesiąt prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach – jako autorka i współautorka. Jest także zastępcą Redaktora Naczelnego czasopisma KardioUpdate. Otrzymała wiele cennych nagród.

Anna Szymańska należy do:

  • Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
  • Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
  • Klubu 30 należącego do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W Premium Medical dr n. med. Anna Szymańska udziela pacjentom konsultacji kardiologicznych oraz wykonuje badanie echokardiograficzne (USG serca). 

Anna Szymańska - ZnanyLekarz.pl