Dr n. med. Karolina Dzieżyc-Jaworska

mówię w językach: angielski polski
Specjalista neurolog.
Dr n. med. Karolina Dzieżyc-Jaworska
Ukończyła I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała od 2008 roku w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie w 2013 roku obroniła pracę doktorską. Jest autorką i współautorką wielu publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.
Interesuje się głównie chorobami układu pozapiramidowego, rzadkim chorobami genetycznymi układu nerwowego, ale również pasjonuje ją diagnostyka różnicowa i leczenie najczęstszych chorób i dolegliwości neurologicznych jak bóle i zawroty głowy, dolegliwości bólowe kręgosłupa, padaczka, zespoły otępienne, choroby naczyniowe mózgu. W swojej praktyce zawodowej dużą uwagę przywiązuje do prewencji chorób poprzez modyfikację czynników ryzyka i zmianę stylu życia. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w kongresach krajowych i zagranicznych.

Karolina Dzieżyc-Jaworska - ZnanyLekarz.pl