Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajewska - Walasek

mówię w językach: angielski polski
Specjalista w dziedzinie pediatrii, genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej.
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajewska - Walasek

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajewska – Walasek, specjalista w dziedzinie pediatrii, genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej zatrudniona jest w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Należy do nielicznych w Polsce specjalistów z zakresu genetyki klinicznej łączących praktykę kliniczną z szeroką działalnością naukową. Przedmiotem jej zainteresowania jest zwłaszcza identyfikowanie rzadkich, genetycznych (wrodzonych) zespołów dysmorficznych przebiegających pod postacią niepełnosprawności umysłowej, opóźnionego rozwoju fizycznego, dysmorfii twarzy (specyficzny wygląd) oraz wad wrodzonych. W tej dziedzinie wysunęła się na czoło polskich dysmorfologów i zdobyła renomę międzynarodową. Jej dorobek naukowy w zakresie dysmorfologii jest jednym z największych w Polsce. Cały dorobek naukowy prof. Krajewskiej-Walasek obejmuje ponad 250 publikacji, które w większości ukazały się w renomowanych czasopismach zagranicznych. Jako jeden z najbardziej znanych w Europie specjalistów w dziedzinie dysmorfologii była koordynatorem w Polsce 4 projektów Unii Europejskiej: DYSCERNE (konsultowanie pacjentów z Europy z zespołami dysmorficznymi i stawianie rozpoznania poprzez oglądanie zdjęć fotograficznych i analizę danych z wywiadu ), Orphanet Europa-Action i RD-Action (utrzymywanie w Polsce bazy ORPHANET, platformy informacyjnej o chorobach rzadkich dla lekarzy, pacjentów i ich rodzin) oraz Cost Action (koordynowanie w Polsce rozpoznawania chorób imprintingowych, czyli spowodowanych defektem genów pochodzących od matki albo ojca, w ramach Europejskiej Sieci poświęconej tym chorobom).

Prof. Krajewska – Walasek zaangażowana jest w rozpoznawanie chorób genetycznych zarówno za pomocą badania przedmiotowego (oglądania pacjenta), jak i interpretowania wyników badań laboratoryjnych. Udzieliła porad genetycznych licznej populacji chorych i ich rodzinom, w tym dzieciom z rzadkimi chorobami genetycznymi, kobietom ciężarnym z ryzykiem wystąpienia wad u płodu oraz parom z niepowodzeniami ciążowo-porodowymi.
 

W 2015 roku za działalność na rzecz pediatrii, w zakresie rozpoznawania w Polsce chorób genetycznych u dzieci , została uhonorowana przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne medalem Gloria Pediatrica. Za wieloletnie kierowanie Zakładem Genetyki Medycznej IPCZD, ogromny wkład w rozwój badań w dziedzinie genetyki  w Instytucie "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" oraz w całym kraju, Kapituła Centrum Zdrowia Dziecka w 2018 roku jednogłośnie przyznała prof. Małgorzacie Krajewskiej-Walasek Statuetkę Meritus pro Nati.

Małgorzata Krajewska-Walasek - ZnanyLekarz.pl