Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

mówię w językach: angielski rosyjski
Specjalista kardiolog w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej, specjalista echokardiografii.
Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Klinice Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Aninie, gdzie zgłębiał tajniki wiedzy medycznej. Równolegle rozwijał swoje zainteresowania w medycynie obrazowej, zwłaszcza w echokardiografii. Szczególnym zainteresowaniem darzy wykorzystanie nowych metod w echokardiografii ze specjalnym uwzględnieniem metod śledzenia markerów akustycznych. Wykorzystując tę metodę obronił w 2013 roku pracę doktorską, a w 2018 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Poza medycyną obrazową w kręgu zainteresowań docenta znajdują się zaburzenia lipidowe, w tym hipercholesterolemia rodzinna. Od 2019 roku jest Kierownikiem Samodzielnej Poradni Lipidowej w Instytucie Kardiologii. Jest autorem wielu publikacji naukowych w prasie zagranicznej i krajowej. Ponadto napisał kilkanaście rozdziałów do monografii kardiologicznych. 

Piotr Dobrowolski - ZnanyLekarz.pl