Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

mówię w językach: angielski polski
Specjalista urolog, specjalista w diagnostyce i leczeniu zaburzeń erekcji, diagnostyce uroonkologicznej, onkologii urologicznej, urologii rekonstrukcyjnej, urologii czynnościowej, uroginekologii oraz schorzeniach wieku podeszłego u mężczyzn.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski-Urolog, Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Piotr Radziszewski urodził się 1 stycznia 1970 roku w Pszczynie.. W 1994 r  ukończył Śląską  Akademię Medyczną ,  w 1995r. obronił rozprawę doktorską w Warszawskiej Akademii Medycznej , w 2004 r uzyskał tytuł specjalisty urologa, w Klinice Urologii AM w Warszawie, w 2007 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a w 2011 prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych.

Główne zainteresowania to: onkologia urologiczna (rak pęcherza, nerki, prostaty), urologia czynnościowa i uroginekologia, choroby wieku podeszłego u mężczyzn, uroseksuologia,  minimalnie inwazyjne metody leczenia schorzeń urologicznych

Członek Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Członek Komitetu Naukowego, Członek Zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej i Kobiecej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU).  Członek Europejskiej Szkoły Urologii, Europejskiego Towarzystwa Urologów Akademickich. Wykładowca Europejskiego Programu Szkolenia Rezydentów. Autor wytycznych w  Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz ICI-WHO.

Opiekun Sekcji Rezydentów Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Członek założyciel Towarzystwa Badawczego Międzynarodowych Konsultacji na temat Inkontynencji (ICI-RS).

Członek komitetu redakcyjnego „Neurourology and Urodynamics”, „Central European Journal of Urology”,” Urogynecology”,” Urologia Internationalis”, „Archives of Medical Sciences”. Recenzent w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Autor i współautor ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych, kilkunastu rozdziałów w podręcznikach krajowych i międzynarodowych.

Piotr Radziszewski - ZnanyLekarz.pl