Dr n. med. Piotr Woźniak

mówię w językach: angielski polski
Dr n. med. Piotr Woźniak

Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studia Podyplomowe z zakresu Medycyny Estetycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Stopień naukowy Doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie pracy doktorskiej dotyczącej zaburzeń powierzchni oka. Prowadził badania kliniczne na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu. Zawodowo związany jest z Katedrą i Kliniką Okulistyki Wydziału Lekarskiego WUM.

Członek Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (AAO) oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO). Praktykę zawodową zdobywał w Austrii, Brazylii oraz Turcji.
Pan doktor jest bardzo zaangażowany w rozwój nowatorskich technologii obrazowania przedniego i tylnego odcinka oka. Jest autorem oraz współautorem artykułów w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Jest recenzentem prac naukowych w angielskojęzycznych czasopismach okulistycznych.

Piotr Woźniak - ZnanyLekarz.pl