Dr n. med. Przemysław Szałański

mówię w językach: angielski polski
Specjalista kardiochirurg.
Dr n. med. Przemysław Szałański

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe w kardiochirurgii zdobywał w II Klinice Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Klinicznym Oddziale Kardiochirurgii CSK MSWiA w Warszawie oraz od 2003 roku w Klinice Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W tym też, Wojskowym Instytucie Medycznym, obronił pracę doktorską o temacie związanym z pomostowaniem tętnic wieńcowych.

Interesuje się szczególnie kardiochirurgią małoinwazyjną oraz rekonstrukcyjną z zastosowaniem komórek macierzystych, naprawą zastawek serca i implantacją nowej generacji protez zastawek serca ulegających przekształceniu w tkanki własne pacjenta (nie wymagają przyjmowania leków antykoagulacyjnych). Tematyka powyższa jest treścią jego publikacji, prezentacji i wystąpień na konferencjach kardiochirurgicznych polskich i międzynarodowych.

Kwalifikacja do następujących operacji:

 - pomostowanie tętnic wieńcowych (by-passy)

- małoinwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych (bez przecięcia mostka)

- operacje zastawek serca (mitralnej, aortalnej, trójdzielnej)

- małoinwazyjne operacje wad zastawek serca (bez przecięcia mostka)

- operacji złożone serca i dużych naczyń

- operacji wad wrodzonych serca

- operacje guzów serca

- operacje aorty i dużych naczyń

- chirurgia rekonstrukcyjna serca ( implantowanie komórek macierzystych w miokardium, implantowanie zastawek z macierzy bezkomórkowej ulegających przekształceniu w tkanki własne chorego )

- chirurgiczne zaopatrzenie tętniaków lewej komory serca

- operacyjne leczenie zaburzeń rytmu serca

- zamykanie uszka lewego przedsionka

- reoperacji kardiochirurgicznych

Przygotowywanie chorych do operacji oraz pooperacyjna opieka kardiochirurgiczna.

Przemysław Jan Szałański - ZnanyLekarz.pl