Prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski

mówię w językach: angielski polski
Specjalista chirurgii naczyniowej.
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski

Pan Profesor ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1985 roku. Od momentu ukończenia Akademii Medycznej do dnia dzisiejszego odbył szereg staży, kursów i szkoleń w Polsce i zagranicą m. in. w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantologii Akademmi Medycznej w Warszawie, European Institute of Telesurgery we Francji, Official European Society for Organ Transplantation Training Course w Szwecji i Holandii, Division of Transplantation, Vascular Surgery w Szwecji i USA.

Obecnie jest Kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Rady I Wydziału Lekarskiego WUM, Członkiem Senatu WUM, Członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Sekretarzem Generalnym Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Członkiem Zespołu ds. Szpitali Klinicznych w Ministerstwie Zdrowia oraz Członkiem Mazowieckiej Rady ds. Innowacji przy Marszałku Województwa Mazowieckiego.

Pan Profesor jest autorem wielu publikacji, a jego głównym zainteresowaniem jest chirurgia naczyniowa i transplantologia.

Sławomir Nazarewski - ZnanyLekarz.pl