Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

10.05.2021
Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszym problemem kardiologicznym w ciąży, dotyczącym ok. 6-10 proc. polskich ciężarnych. Związane jest z ryzykiem zarówno u matki, jak i płodu.

Możemy wyróżnić nadciśnienie przewlekle, które istniało przed ciążą oraz ciśnienie indukowane ciążą. Nadciśnienie indukowane ciążą rozwija się po 20 tygodniu ciąży. Coraz więcej pacjentek pojawia się z nadciśnieniem indukowanym ciążą. Istnieje kilka powodów takiego stanu rzeczy, po pierwsze kobiety coraz później decydują się na rodzenie dzieci. Wzrasta także liczba kobiet z nadwagą, cukrzycą czy chorobami autoimmunologicznymi. Czynnikami zwiększającymi ryzyko pojawienia się nadciśnienia w ciąży są także ciąże mnogie.

Najważniejsze zagrożenia związane z nadciśnieniem tętniczym w czasie ciąży to:

  • przedwczesne oddzielenie łożyska,
  • udar mózgu u matki,
  • niewydolność wielonarządowa,
  • zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego
  • czy poród przedwczesny.

By zmniejszyć stopień ryzyka, ważne jest właściwe postępowanie przed ciążą i w jej początkach.

Wszystkie przyszłe mamy lub kobiety planujące ciąże, u których zdiagnozowano nadciśnienie, zapraszamy na konsultację z hipertensjologiem, Profesorem Aleksandrem Prejbiszem.

Hipertensjolog to lekarz specjalista zajmujący się nadciśnieniem tętniczym i wszystkim, co z nim związane – przede wszystkim diagnostyką, leczeniem i działaniami profilaktycznymi.

Serdecznie zapraszamy!

Pozostałe aktualności