Program Badań Prenatalnych w ramach kontraktu z NFZ w Premium Medical!

04.05.2021
Program Badań Prenatalnych w ramach kontraktu z NFZ w Premium Medical!

Skorzystaj z bezpłatnych badań dla kobiet w ciąży!

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH

W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące powyżej 35 roku życia stanowią 8 – 10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 roku życia wzrasta statystycznie istotnie, ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowana aberracją chromosomalną.

Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3 – 5 %. Część z tych wad dzięki diagnostyce obrazowej i biochemicznej możliwa jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr ciąży). W przypadku gdy następuje podejrzenie wady  niezbędne są badania prenatalne NFZ, jak test biochemiczny (test PAPP-A NFZ) i badania USG genetyczne w celu oszacowania ryzyka wystąpienia aberracji chromosomalnej. Każdy przypadek stwierdzonej patologii wymaga weryfikacji za pomocą genetycznych badań.
Określenie ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i wykryci wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego. Pozwala także rodzicom dziecka przygotować się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki medycznej po jego urodzeniu, na terenie miasta Warszawa, jak i poza nim..

Do kogo skierowane są badania prenatalne NFZ (amniopunkcja NFZ, USG genetyczne, test PAPP-A)?

Program skierowany jest do wszystkich kobiet w ciąży, niezależnie od wieku. Możesz do niego przystąpić w okresie ciąży odpowiednim dla danego etapu programu.

Jakie świadczenia przysługują w ramach Programu Badań Prenatalnych na NFZ?

Rodzaje badań prenatalnych w programie

Badania prenatalne dzielą się na dwie grupy:

 • nieinwazyjne
  • są całkowicie bezpieczne zarówno dla zdrowia matki jak i dziecka
  • nie ingerują w środowisko płodu
  • ich wykonanie nie prowadzi do powstania żadnych powikłań
  • zalicza się do nich ultrasonografię (USG) oraz testy biochemiczne (z krwi)
  • to właśnie na nich opiera się przesiewowa diagnostyka prenatalna
 • inwazyjne
  • mają na celu zweryfikować nieprawidłowy lub niejednoznaczny wynik badania prenatalnego, uzyskany metodą nieinwazyjną
  • podczas badań pobiera się płyn owodniowy lub fragmenty tkanek płodu do analizy
  • zalicza się do nich amniopunkcję genetyczną, biopsję kosmówki czy kordocentezę

Czy potrzebujesz skierowanie?

Musisz mieć skierowanie od lekarza, aby przystąpić do programu.

Do etapów:

 • „Poradnictwo i badania biochemiczne” (pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży)
 • „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych” (pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży oraz pomiędzy 18. a 22. tygodniem i 6. dniem ciąży

skierowanie powinno być wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę i zawierać informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach).

W przypadku etapów programu:

 • „Poradnictwo i badania genetyczne”
 • „Pobranie materiału płodowego do badań genetycznych (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu lub kordocenteza)”

potrzebujesz skierowania wystawionego przez lekarza prowadzącego ciążę lub z etapu „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych”. Skierowanie powinno zawierać informacje o wskazaniach do objęcia tą częścią programu oraz opis nieprawidłowości i szczegółowe wyniki badań.

Dlaczego warto wykonać badania prenatalne w Premium Medical Warszawa?

 • Lekarze wykonujący badania prenatalne w Premium Medical posiadają ważne certyfikaty Fundacji The Fetal Medicine (FMF), która szkoli według ściśle określonych standardów, nadaje certyfikaty oraz regularnie kontroluje ich pracę;
 • Badania ultrasonograficzne wykonywane są zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG);
 • Badania biochemiczne (PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A i B-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta) wykonywane są analizatorem biochemicznym COBAS firmy ROCHE spełniającym kryteria określone przez FMF;
 • Do obliczenia ryzyka wystąpienia wad genetycznych wykorzystujemy oprogramowanie certyfikowane przez FMF (program Astraia);
 • Badania USG wykonywane są na sprzętach najwyższej generacji

 

Badania dla kobiet w ciąży NFZ – jak należy się do nich przygotować?

1. Aby skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych na NFZ Pacjentka musi się zgłosić ze skierowaniem od lekarza prowadzącego ciążę. Skierowanie powinno zawierać dane Pacjentki, nazwę badania, które ma być wykonane oraz aktualny tydzień ciąży.
2. W przypadku badań inwazyjnych (amniopunkcja, biopsja trofoblastu) Pacjentka podczas zapisu musi podać grupę krwi oraz przynieść zaświadczenie grupy krwi na zabieg.

Jak się zapisać na badania prenatalne w Warszawie (amniopunkcja NFZ, test PAPP-A NFZ, USG genetyczne)?

Zapisy na badania prenatalne na NFZ odbywają się:

1. Osobiście w rejestracji Premium Medical Warszawa przy ul. Kobielskiej 23, II piętro Galerii Grochów (wejście od Ronda Wiatraczna – windą)
2. Telefonicznie pod nr telefonu: 22 512 51 53

 

Pozostałe aktualności