Program Badań Prenatalnych w ramach kontraktu z NFZ w Premium Medical!

04.05.2021
Program Badań Prenatalnych w ramach kontraktu z NFZ w Premium Medical!

Skorzystaj z bezpłatnych badań dla kobiet w ciąży!

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH

W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące powyżej 35 roku życia stanowią 8 – 10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 roku życia wzrasta statystycznie istotnie, ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowana aberracją chromosomalną.

Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3 – 5 %. Część z tych wad dzięki diagnostyce obrazowej i biochemicznej możliwa jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr ciąży). W przypadku gdy następuje podejrzenie wady  niezbędne są badania prenatalne NFZ, jak test biochemiczny (test PAPP-A NFZ) i badania USG genetyczne w celu oszacowania ryzyka wystąpienia aberracji chromosomalnej. Każdy przypadek stwierdzonej patologii wymaga weryfikacji za pomocą genetycznych badań.
Określenie ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i wykryci wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego. Pozwala także rodzicom dziecka przygotować się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki medycznej po jego urodzeniu, na terenie miasta Warszawa, jak i poza nim..

 

Do kogo skierowane są badania prenatalne NFZ (amniopunkcja NFZ, USG genetyczne, test PAPP-A)?

Do włączenia do programu, aby wykonać badania prenatalne NFZ w Warszawie uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jeden z poniższych kryteriów:

 1. wiek od ukończenia 35 lat (począwszy od roku kalendarzowego, w którym Pacjentka kończy 35 lat);
 2. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
 3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub ojca dziecka;
 4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
 5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

 

Jakie świadczenia przysługują w ramach Programu Badań Prenatalnych na NFZ?

W ramach bezpłatnego Programu Badań Prenatalnych przysługują następujące badania prenatalne na NFZ:

1. Badania dla kobiet w ciąży NFZ – nieinwazyjne w diagnostyce prenatalnej:

 • badanie USG płodu wykonane zgodnie ze standardami FMF przyjętymi przez Sekcję Ultrasonograficzną Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – przewidzianymi dla tego badania. Pierwsze badanie USG powinno wykonać się pomiędzy 11 – a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży, kolejne badanie USG wykonuje się pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży,-
 • badanie biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi), lekarz prowadzący decyduje o wykonaniu określonych testów w zależności od wieku ciąży:

– PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A
– B-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta),
– AFP – alfa fetoproteina
– Estriol – Wolny estriol

2. Wykonanie komputerowej oceny ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych zgodnie ze standardami FMF.

3. Porada genetyczna obejmująca w szczególności wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu genetycznego, ocenę i interpretację wyników wykonanych badań oraz decyzję, co do dalszego postępowania (w przypadku wskazań medycznych skierowanie na badania inwazyjne po wyrażeniu przez pacjentkę zgody na ich wykonanie).

4. Badania inwazyjne w diagnostyce prenatalnej – pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji kosmówki (biopsja trofoblastu) czy kordocentezy pod kontrolą USG oraz przeprowadzenie badań genetycznych: hodowla komórkowa, wykonywanie preparatów do analizy cytogenetycznej – techniki prążkowe, analizę mikroskopową chromosomów oraz analizę DNA w przypadku mikroaberracji i chorób monogenowych.

 

Dlaczego warto wykonać badania prenatalne w Premium Medical Warszawa?

 • Lekarze wykonujący badania prenatalne w Premium Medical posiadają ważne certyfikaty Fundacji The Fetal Medicine (FMF), która szkoli według ściśle określonych standardów, nadaje certyfikaty oraz regularnie kontroluje ich pracę;
 • Badania ultrasonograficzne wykonywane są zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG);
 • Badania biochemiczne (PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A i B-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta) wykonywane są analizatorem biochemicznym COBAS firmy ROCHE spełniającym kryteria określone przez FMF;
 • Do obliczenia ryzyka wystąpienia wad genetycznych wykorzystujemy oprogramowanie certyfikowane przez FMF (program Astraia);
 • Badania USG wykonywane są na sprzętach najwyższej generacji

 

Badania dla kobiet w ciąży NFZ – jak należy się do nich przygotować?

1. Aby skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych na NFZ Pacjentka musi się zgłosić ze skierowaniem od lekarza prowadzącego ciążę. Skierowanie powinno zawierać dane Pacjentki, nazwę badania, które ma być wykonane oraz kryterium włączenia do Programu.
2. Pacjentka powinna znać datę ostatniej miesiączki lub znać wiek ciąży na podstawie wykonanego USG (informacja jest niezbędna aby w odpowiednim terminie zostały wykonane badania).
3. W przypadku badań inwazyjnych (amniopunkcja, biopsja trofoblastu) Pacjentka podczas zapisu musi podać grupę krwi oraz przynieść zaświadczenie grupy krwi na zabieg.
WZÓR SKIEROWANIA MOŻESZ POBRAĆ I WYDRUKOWAĆ TU.
Jak się zapisać na badania prenatalne w Warszawie (amniopunkcja NFZ, test PAPP-A NFZ, USG genetyczne)?

 

Zapisy na badania prenatalne na NFZ odbywają się:

1. Osobiście w rejestracji Premium Medical Warszawa przy ul. Kobielskiej 23, II piętro Galerii Grochów (wejście od Ronda Wiatraczna – windą)
2. Telefonicznie pod nr telefonu: 22 512 51 53
3. Poprzez skorzystanie z formularza strony internetowej: http://premium-medical.pl/rezerwacja-wizyty#

 

Pozostałe aktualności