Dr hab. n. med. Rafał Stec

mówię w językach: angielski polski
Onkolog. Obszarem jego zainteresowania jest onkologia molekularna oraz leczenie onkologiczne spersonalizowane (indywidualne) i interdyscyplinarne.
Dr hab. n. med. Rafał Stec

Dr hab. n. med. Rafał Stec – absolwent Akademii Medycznej w Lublinie oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Innowacją w Sektorze Zdrowia” Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2000 roku związany z onkologią, początkowo w Centrum Onkologii-Instytycie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, a następnie w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Redaktor naczelny czasopisma „Personalized Oncology”. Współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz książek i podręczników o tematyce onkologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Laureat nagród Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Obszarem szczególnego zainteresowania pozostaje onkologia molekularna oraz leczenie onkologiczne  spersonalizowane (indywidualne) i interdyscyplinarne.

Rafał Stec - ZnanyLekarz.pl